Χρήση των offshore εταιρειών
επιλογή τόπου και διαφορές.
Offshore και Ελληνική νομοθεσία
T
Offshore companies

Η χρήση των offshore  έχει περιοριστεί αρκετά καθώς νέες οδηγίες βγαίνουν  συνεχώς από την Ε.Ε. Και με τη σειρά τους εντάσσονται στις τοπικές νομοθεσίες των κρατών μελών ειδικότερα στον τομέα παροχής υπηρεσιών,
Στην Ελλάδα συγκεκριμένα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν και για τριγωνικές παραδόσεις π.χ. Αγοράζετε προϊόντα από την Κίνα και τα στέλνετε στον Έλληνα πελάτη σας, πλέον η συναλλαγή αυτή είναι αντικείμενο ελέγχου υπάρχουν όμως λύσεις όσο αφορά εμπορεύματα.
Είναι χρήσιμο εργαλείο όσο αφορά το εμπόριο μεταξύ τρίτων κρατών, την αγορά εμπορευμάτων από την Ε.Ε. και την πώλησή τους εκτός αυτής ή την παράδοση εμπορευμάτων προς την Ε.Ε. πάλι από τρίτες χώρες με εξαίρεση βέβαια την Ελλάδα.
Σημαντικό ρόλο παίζει πως είναι διαμορφωμένη, η μετοχική σύνθεση, και από που ασκείται η διεύθυνση της εταιρείας, καθώς μια offshore που ανήκει και διευθύνεται π.χ. από κάποιο Έλληνα αυτοδίκαια λογίζεται ότι θα έπρεπε να υπαχθεί στο Ελληνικό δίκαιο με ότι αυτό σημαίνει.
Επίσης η Ε.Ε. έχει εκδώσει οδηγία η οποία ενσωματώνεται ως νόμος στα κράτη μέλη όπου όταν ένας κοινοτικός κάτοικος κατέχει άνω του 50% μιας offshore τότε είναι υποχρεωμένος να φορολογήσει και τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας κατά το ποσοστό του.  
Διαφορές των offshore εταιρειών
Βασικά όταν πρόκειται για απλές εμπορικές επιχειρήσεις τα καταστατικά τους έχουν μικροδιαφορές που δεν παίζουν κανένα ρόλο, κάπως πιο ''ανεβασμένα καταστατικά'' είναι των Marshall Islands και Λιβερίας με την τελευταία να μην είναι πλέον στη μαύρη λίστα του ΟΟΣΑ αν και ούτε αυτό λέει και πάρα πολλά.
Τέλος πολλά offshore κράτη ζητάν πλέον την τήρηση λογιστικών καταστάσεων αν και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής προς τις αρχές του κράτους αυτού.
Αν ψάχνετε όμως για κάποια ειδική άδεια, όπως Trust, gambling, Hedge fund, τράπεζα, τότε ναι παίζει σημαντικό ρόλο το που θα ιδρύσουμε την εταιρεία.
Αλλιώς κριτήριο επιλογής είναι ποιο νησί θα θέλαμε να πάμε κάποτε για διακοπές ή που έχει εταιρεία ο φίλος μας.
Για να έχετε μια ιδέα του κόστους  μια Marshall Islands με τραπεζικό λογαριασμό έχει 1.400 λίρες και η ανανέωση της κάθε χρόνο 450 λίρες.
Υπάρχουν κρυφές χρεώσεις? Ναι πιθανών ανάλογα με την τράπεζα που θα πάμε μπορεί να χρεώσουν έξτρα την έκδοση κάρτας και αποστολή courier

innocapital.org
Business solutions by SB Advisors Ltd
Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών